Get Adobe Flash player

Aan – en afmelden

Nieuwe leden zijn in principe van harte welkom bij volleybalvereniging Mare Volley. Bij oprichting van de vereniging op 5 juli 2011 is volleybalvereniging Mare Volley gestart met een team op recreatief niveau. Op 19 juli 2011 is er een tweede herenteam bij gekomen, dat deelneemt aan de NeVoBo competitie derde klasse. De vereniging bestaat derhalve uit heren senioren. Dit neemt niet weg dat mini’s, jeugd, dames en heren op zowel prestatief als recreatief zich als lid kunnen aanmelden. Aanmelden kan gedurende het gehele seizoen. Het bestuur zal zich over een aanmelding moeten beraden, mede gezien de beperkte ruimte in de Mare. Indien het bestuur besluit tot niet-toelating zal degene hier schriftelijk bericht van ontvangen, met de reden van niet-toelating.

Het lidmaatschap dient maandelijks bij vooruitbetaling voldaan te worden. Het lidmaatschap is op 19 juli 2011 vastgesteld op 13,50 euro per maand. Voor informatie over aanmelden kunt u zich richten tot bestuur@marevolley.nl . Een aanmeldformulier is te vinden bij de “Downloads” en op te vragen via voornoemd mailadres. Een ingevuld aanmeldformulier dient voorzien te zijn van een handtekening en dient ingeleverd te worden op het secretariaatsadres:

Roy Bruns

Meester Lazonderstraat 29

7591 VV  Denekamp

 

Leden worden geacht op de hoogte te zijn van het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van de vereniging. Deze zijn te vinden bij de “Downloads” en op te vragen via bestuur@marevolley.nl .

 

Wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u melden via bestuur@marevolley.nl .

 

Afmelden als lid ofwel het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend via mail aan bestuur@marevolley.nl  of schriftelijk aan het secretariaatsadres:

Roy Bruns

Meester Lazonderstraat 29

7591 VV  Denekamp

onder opgave van reden van afmelding. Afmelden dient  verplicht schriftelijk voor 1 juli van het lopende contributiejaar te geschieden in naleving van de statuten van de vereniging. De contributie dient voldaan te worden tot en met 30 juni van het contributiejaar. Dit betekent concreet dat bij het beëindigen van het lidmaatschap na 1 juli de contributie tot 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar voldaan dient te worden. Het bestuur kan besluiten tot onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap in bijzondere gevallen. Voorts kan het lidmaatschap door het bestuur beëindigd worden indien een lid in strijd handelt met de Statuten of andere reglementen van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Leden die zich afgemeld hebben of zich willen afmelden kunnen een verzoek doen tot opkoop van het competitieshirt. Broekjes / shorts worden niet opgekocht. Voor aankoop en verkoop van competitiekleding kunt u contact opnemen via bestuur@marevolley.nl .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>